Hồ sơ công ty

VĂN HÓA CÔNG TY

PROPERWELL Việt Nam luôn tập trung xây dựng một môi trường làm việc và một cộng đồng văn minh, năng động, gắn kết, nhân văn. Đó cũng chính là mục tiêu của Ban lãnh đạo công ty hướng đến, Properwell Việt Nam sẽ là nói mỗi cán bộ nhân viên đều mong muốn chung tay vun đắp và phát triển

- Mỗi thành viên hãy tạo cho mình thói quen niềm nở, lịch sự với đồng nghiệp, đối tác và khách hàng.
- Luôn lắng nghe thể hiện sự cầu thị, không suy diễn và chủ động sẵn sàng đưa ra giải pháp.
- Luôn đúng giờ trong công việc, khi tham gia hội họp và các hoạt động tập thể.

Updating ...