Banner

Chính sách bản quyền

1. Bản quyền đối với tất cả các văn bản, logo, hình ảnh, video và hình ảnh động và tất cả các thông tin khác trong trang web thuộc về PROPERWELL hoặc một bên thứ ba.
2. Bạn không được phép sử dụng (bao gồm sao chép, thay đổi, phân phối, và công bố công khai) thông tin này mà không có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền, trừ khi chấp nhận tuân theo luật bản quyền, ví dụ như trong trường hợp sử dụng với mục đích riêng tư.
3. Sản phẩm PROPERWELL hoặc những loại hình dịch vụ xuất hiện trên trang web này mang thương hiệu PROPERWELL hoặc thương hiệu đã được đăng ký.