Tuyển dụng

PHÓ CHỦ QUẢN BỘ PHẬN MŨ

Yêu cầu: 
Ứng viên phải thành thạo tiếng trung hoặc tiếng anh
Có kinh nghiệm làm việc trong bộ phận mũ giày
Cẩn thận, Trung thực và có tính bảo mật cao 
Nạp hồ sơ về địa chỉ mail: recruitment@properwell.com.vn - Website:http://www.properwell.com.vn/co-hoi-viec-lam
Hoặc nạp trực tiếp cổng bảo vệ - Địa chỉ: 02 Đại lộ Hữu Nghị - Khu Việt Nam -Singapore, Tịnh phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi.

Tuyển dụng