Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG

1. Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của công ty TNHH PROPERWELL Việt Nam, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.

2. Nguyên tắc tuyển dụng:  Thực hiện công khai, không phân biệt giới tính và công bằng theo đúng quy trình tuyển dụng của công ty. Ứng viên không phả trả bất kỳ chi phí nào trong quá trình tuyển dụng.

3. Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào nhu cầu và kế hoạch tuyển dụng hằng năm của Công ty. Mỗi vị trí tuyển chọn sẽ có tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn riêng phù hợp với yêu cầu công việc, trong đó ưu tiên:

- Lao động tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.

- Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.

- Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho công ty.

4. Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Công ty TNHH PROPERWELL Việt Nam và trên phương tiện thông tin đại chúng.

5. Hình thức và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Nộp trực tiếp tại Công ty hoặc qua đường bưu điện:

Địa chỉ: Số 2, Đại lộ Hữu Nghị, KCN Việt Nam- Singapore, Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, Việt Nam.

Điện thoại: (84) 255 3 900166 (Gặp Phòng Nhân sự)

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ email: recruitment@properwell.com.vn